Etemad Magazine: “هدف تبادل فرهنگ است، نه توسعهٔ گردشگری”

By April 1, 2018 September 16th, 2019 Press

By فرزانه قبادی Farzaneh Ghobadi, روزنامهٔ اعتماد Etemad Magazine

This is a part of the article “هدف تبادل فرهنگ است نه توسعهٔ گردشگری” from Etemad Magazine.

“نگاهی که تیم  See You in Iran به مقوله گردشگری دارند، نگاهی است که جای آن در گردشگری فرهنگی ایران خالی است. سال‌هاست که تاکید دولت بر مقوله گردشگری و جذب توریست و توسعهٔ زیرساخت‌های گردشگری استوار است، اما در میان این تاکیدات نکته‌ای مورد غفلت است و آن ارتباط عامهٔ مردم با گردشگران است؛ ارتباطی غیر رسمی که رد آن را بشود در زندگی روزمره مردم محلی پیدا کرد، اتفاقی که تا حدودی در اقامتگاه‌های بومگردی می‌افتد اما با توجه به نگاه صنعتی به مقولهٔ گردشگری و رویکرد اقتصادی صرف به مراکز اقامتی، موضوع تبادل افکار و اندیشه بین گردشگران و جوامع محلی به حاشیه رفته است. اما در See You in Iran این اتفاق یکی از اهداف اصلی گروه است.”

Read more here: Main article